Annonse

Annonse

00:00 - 11. august 2017

Kulturløftet er tilbake

Vil du se vellykket, rødgrønn kulturpolitikk, bør du se til kulturreisemålet Hamar, ifølge Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

Nytt løfte: Anette Trettebergstuen. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet gjeninnfører Kulturløftet og målet om å bruke én prosent av statsbudsjettet på kultur. Anette Trettebergstuen sitter i Familie- og kulturkomiteen for partiet, og greiet ut på telefon mens hun var i butikken (strekkodescannerlydene avslørte henne).

– I forrige Kulturløft(e) gikk mye av pengene til bygninger som var dyre både å bygge og drive. Kunstnernes inntekter gikk ned. Har dere en plan for å sikre at økningen kommer kunstnerne til gode denne gangen?

– Et av hovedpunktene er en kunstnerøkonomireform, for å gjøre flere i stand til å leve av kunsten og kulturaktiviteten sin. Vi må gå gjennom og styrke de kjente og kjære stipendordningene. Dessuten må vi lage nye ordninger, som for eksempel den kunstnerassistentordningen vi foreslår i statsbudsjettet for i år: unge kunstnere på vei opp får hospitere hos mer etablerte kunstnere, det gir begge parter en stor gevinst.

HER !

Annonse