Annonse

kultur

kultur

«Det er prinsippene om armlengde og maktspredning debatten primært bør handle om.»
«Vår metode er forskningsbasert.»
«Kulturens møte med publikum handler om mer enn antall besøk.»
Jeg anbefaler inFuture å ta en tur på et medlemsmøte i en kunstnerorganisasjon.
Tross alle gode, tidvis livsomveltende eksempler: Vi vet ikke om ordningen fungerer etter planen.
«Den viktige jobben er å engasjere kulturinteresserte med nye formater.»
«Dette er en gyllen anledning for norske kunstnere til å ta tilbake retorikken fra Helleland.»