Annonse

Annonse

00:00 - 25. august 2017

Høyre for bredde

Kulturskolene skal være breddeprosjekter, ikke talentfabrikker, sier Høyres kulturpolitiske talsmann Svein Harberg.

Treffsikkerhet: Høyres kulturpenger skal nå målet som et langskudd i krysset, enten det gjelder breddefotball eller internasjonal mediepolitikk. Her er kulturpolitisk talsmann Svein Harberg ved en fotballbane i hjembyen Grimstad.

– Da regjeringen slapp sitt forrige statsbudsjett, skrev lederen i Frivillighet Norge: «Dette er det dårligste frivillighetsbudsjettet på mange år.» Hvordan kunne dette skje? Begge kulturministrene fra Høyre har uttalt at frivilligheten er det aller viktigste for dem, og dere nevner det flere ganger i partiprogrammet?

– Det kan være at han ikke har fanget opp alle de gode tiltakene som ligger i budsjettet. Jeg opplever ikke at dette er en sannhet bare fordi han uttrykte seg sånn.

– Hvilke gode tiltak ligger i budsjettet?

HER !

Annonse