Annonse

Kontakt oss

Abonnement

Gjelder henvendelsen ditt abonnement, eller spørsmål om nytt abonnement, kontakt Morgenbladets kundeservice på telefon 23 33 91 80 eller e-post: abo@morgenbladet.no. Åpningstider: Hverdager 08.00 -16.00. Lørdager 09.00 -12.00.

 

Debatt og kronikk

Vi vil gjerne høre fra våre lesere, enten det dreier seg om et debattinnlegg, en kronikk eller en kommentar til en artikkel. Vi er selvsagt også glade for generelle kommentarer til avisen.

Debatt

  • Sendes til: debatt@morgenbladet.no
  • Hovedinnlegg: Maks 4000 tegn, inkl. mellomrom
  • Underinnlegg: 2000-3000 tegn, inkl. mellomrom
  • Replikk/kortinnlegg: 500-1500 tegn, inkl. mellomrom

Frist for innlevering er tirsdag klokken 10.00.
Redaksjonen betinger seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Alt innsendt materiale kan også publi­seres på nett.

Kronikk

Kronikk sendes til kronikk@morgenbladet.no. Maks 7000 tegn, inkludert ordmellomrom. Redaksjonen betinger seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Frist for innlevering tirsdag klokken 10.00.

 

Alternativt kan du gjerne skrive til oss på følgende adresse:

Morgenbladet as
Postboks 1182 sentrum
0107 Oslo

Eller ta kontakt på Tlf. 21 00 63 00 eller på følgende e-postadresser: