Annonse

Bøker

– Har store problemer med noen av premissene for rapporten.