Bøker

«Kanskje vi kan åpne noen flere dører inn til virkeligheter som vi kanskje ikke engang ante at finnes?»
«Man kan ikke være litt død eller litt i live», skriver forfatterne. Jo, det går utmerket godt an.