Annonse

Ideer

«Historia om Heinrich Glogau kunne gått i gløymeboka.»
«Det er for øvrig uklart om Schiøtz taler på vegne av DnF i denne debatten, eller på en slags egne vegne.»
«Dei kunne jo ikkje ha erobra den økonomiske og politiske posisjonen dei erobra utan sin moderne sivilisasjon.»
«Dessverre blir omdømmemålinger ofte oppfattet som «skjønnhetskonkurranser».»
«I lauget ligger det en innebygd angst for det nye og uprøvde.»
«Det sosiale samspillet var mer nyansert enn det Rasmussen synes å tro.»
«Det er nokså tydelig at Hayek så nettopp demokrati som en trussel mot friheten.»
«Det er selvsagt at en unnskyldning ikke refererer til annet enn det som forelå til behandling.»