Ideer

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»
«Ola Innset påpeker helt riktig at jeg tillegger ham et galt sitat om Gudmund Hernes og nyliberalismen. Det beklager jeg.»