Ideer

«Hovedinntrykket er at kvalitativ forskning har en lite fremtredende rolle i moderne psykologi.»
«Norske kunstnere innen alle kunstfelt er stadig mer etterspurt verden over.»
«Bøhns påstand er en kraftig mistillit til hans forskerkolleger som faktisk foretar vurderingene.»