Annonse

Ideer

«Enhver by med respekt for seg selv skal bli en smartby.»
«Myrvangs argumentasjonsrekke kollapser som en feil-timet sufflé.»
Det som derimot er smalt, er budsjettene disse filmene er laget på, ofte en brøkdel av det mannlige filmskapere bruker.