Annonse

Ideer

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.
«Frode Hellands og Ketil Fred Hansens argumentasjon vitner om en grunnleggende mangel på forståelse for vitenskap.»
«Hovedgrunnen til at jeg tviler på denne funksjonen er kompetansen og kunnskapen, dernest at teater ikke er virkelighet.»
«Det kritikkverdige er når departementer og regjeringen forhindrer NOU-utgivelse av politiske grunner.»