Ideer

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»
Velrenommerte kunstnere får offentlig støtte for å provosere, men tåler ikke at noen blir provosert.»
Velrenommerte kunstnere får offentlig støtte for å provosere, men tåler ikke at noen blir provosert.»
«Jeg tror Morgenbladet vil tjene på å heller prøve å knytte påstander til fakta.»
«Er det klart hvilke regler som er gjeldende til enhver tid?»
«En gang var NRK P2 viktig. Nå er det ikke lenger nødvendig å høre på kanalen.»