Annonse

Annonse

Ideer

«Jeg kjenner mine elever og vet hva som kan bli vanskelig når vi skal lese nye tekster.»
«Blichfeldtenes artikkel representerer en suppe av forakt for menneskets forskjellighet.»
Simensen faller for eget grep når han i sitt tilsvar forsøker seg på å påpeke faktafeil og sitatfeil i kronikken vår.
«Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser er støy.»
«Svake lesere, derimot, leser gjerne bare videre – uten å forstå.»