Annonse

Ideer

«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»
«Jo mindre strenge opptakskravene er, jo mindre tillit vil staten ha til medlemsvalgte stipendkomiteer.»
«At et samlet fagmiljø kritiserer loven, bør få alle varsellamper til å ringe.»
Belærende forsøker Bernhardt å opplyse den uopplyste leser om hva tematisk arbeid er.
Ellefsen hører med i en stadig mindre sekt som bekjenner seg til laugets fortrinn.
Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.
«Partykulturen» er fremfor alt kollektiv, det var de skeive, transene, som begynte å stå opp.