Annonse

Ideer

«Problemet er at forfatteren Knausgård bruker én av disse karakterene til å mistenkeliggjøre et gjenkjennelig menneske.»
«Ei «kulturytring» treng ikkje vere kunst.»
«Medvirkning innenfor universitets- og høgskolesektoren blir kun honnørord uten innhold.»