Annonse

Ideer

«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»
«Det er i praksis umulig å trekke noen grense mellom lovlige og ulovlige ytringer»