Annonse

Annonse

00:00 - 17. mars 2017

Den litterære lyngen i norskfaget

Hvis elevene ikke vet hva rev og lyng er, kan vel norsklæreren bare vise vei?

Lesestrategier: Jeg har tatt til orde for at ungdommen lærer seg et norsk som er knyttet opp mot de følelsene de har inne i seg og den virkeligheten de har rundt seg, skriver Knut Hoem. Her fra Flormo skole i Stjørdal.⇥Foto: Svein Erik Dahl / NTB Scanpix

Ida Vågsether underviser i norsk på en skole på øst i Oslo, og hevder i Morgenbladet 10. mars at de færreste av hennes elever vet hva lyng er, og at nesten ingen av dem har sett en rev. Det kan jo godt hende. Det verste, eller beste som kan skje, hvis klassen synger «Å reven lå under birkerot» (bortved lyngen) er vel at det kommer noen hender i været som spør: Hva er lyng? Hva er en rev? Her kommer norsklæreren inn som den selvskrevne veiviseren til bøkenes og sangenes verden. For Vågsether mener vel ikke at hun bare kan introdusere litteratur som inneholder dyr og natur som barna kjenner fra før? I så fall er mange fabeldyr ille ute!

I en debatt på Parketeatret nevnte jeg «Den fyrste song» av Per Sivle som eksempel på et stykke norsk litteratur, som alle barn kan forstå. Første linje lyder «Den fyrste song eg høyra fekk var mor si song ved vogga». Vågsether mener dette ikke duger i hennes klasse, fordi dette (bare) var et gjenkjennelig bilde for middelklassebarn. Mener Vågsether virkelig at det bare er middelklasseforeldre som synger for barna sine?

Vågsether forsvarer videre såkalte lesestrategier som et viktig verktøy i norskundervisningen. Jeg må medgi at jeg ikke helt skjønner skillet mellom punktlesing, skumlesing og nærlesing, og jeg forstår ikke hvorfor de skal overvåke sin egen lesing, hva nå det innebærer. Lesesenteret i Stavanger sprer nå denne typen metakognitive teorier ut til skoler over hele landet via veiledningsheftet «Leselosen». Professor Finn Egil Tønnesen ved det samme lesesenteret sablet ned metakognisjon som «teoretisk jåleri» i Klassekampen. Forskningen er muligens «bred», som Vågsether skriver, men den er ikke spesielt enig med seg selv. Ikke bare lærerne, men også elevene blir utsatt for det samme metapedagogiske begrepsapparatet.

HER !

Annonse