Annonse

skole

skole

Velmenende lærere vil føle seg pålagt å lage undervisningsopplegg, som skal fremme åpenhet om vanskelige ting.
Malkenes sin påstand om at Utdanningsetaten ignorerte et pålegg fra politisk ledelse, er ikke riktig.