Annonse

skole

«Det kan se ut som om skolen ignorerer betydningen av sansemotorisk aktivitet.»
«Thomas Nordahl utelater langt mer relevante fakta, nemlig statistikken for skriftlige eksamener.»