Annonse

Annonse

utdanning

Ifølge en omfattende norsk tvillingstudie har foreldres utdanningsnivå null betydning for hvor langt barna kommer i utdanningssystemet.

21 januar 2018
man 09.04.2018
12:00Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Den norske skolen

Hvordan skaper vi en skole som ruster elevene for fremtiden?

Utdanning og kompetanse kommer til å bli stadig viktigere i årene som kommer. Norsk skole er god på mange områder, men står også overfor nye, store utfordringer. De som begynner på skolen nå, vil møte et arbeidsliv med helt andre krav og forventninger enn de vi er vant til. Hvordan skaper vi en skole som ruster elevene for fremtiden? Og klarer den norske skolen å få alle med?

FOREDRAGSHOLDER

Henrik Asheim, Stortingsrepresentant i Høyre og medlem av finanskomiteen.

17 november 2017

Hvordan ble Norge formet? Mange svar finnes i skolens historie fra 1800-tallet og kan studeres gjennom gamle kart og lærebøker. Derfor bør dette være en sentral del av historiefaget i skolen.​

27 oktober 2017

Dramaet på Psykologisk institutt belyser grunnleggende problemer i universitetssektoren.

21 oktober 2017

Ethvert menneske har sin fortelling og sin fortolkning. Å lese og samtale om skjønnlitteratur må derfor ha en sentral plass i hele utdanningsløpet.

20 oktober 2017

 En fersk rapport viser klare lovbrudd ved den hurtigstengte klinikken på Psykologisk institutt ved UiO. Valgt ledelse kan være en del av forklaringen.

20 oktober 2017

Problemene i Osloskolen krever øremerkede midler, mener leder i Elevorganisasjonen.

13 oktober 2017

I Oslo nyter elevene i videregående skole det frie skolevalget i fulle drag. De bytter skole et par uker ut i året, og noen bytter tilbake igjen noen dager senere. Får det lærerne til å skjerpe seg, eller blir det bare surr?

06 oktober 2017

Skolen må gi barn redskaper til å håndtere den massive, bilderike verdenen som omgir dem.

29 september 2017

Det er ingen motsetning mellom å bli universitet og å bevare vår egenart.

15 september 2017
08 september 2017
11 august 2017
11 august 2017

Den polske utdanningsministeren vil fjerne kjønnsstudier fra akademia og svekke humanistisk forskning. Aborttilhengere risikerer å ikke få jobb.

11 august 2017

Det finnes en reform som aldri omtales uten at «den såkalte» settes foran navnet: Den såkalte «kvalitetsreformen».​

21 juli 2017