Annonse

utdanning

utdanning

Refleksjon om faglig innhold er bortimot fraværende i direktoratets respons til høringsuttalelsene.
«Jeg skyter ikke spurver med kanon og heller ikke kanon med spurver. Jeg velger litteratur som kan inspirere, utfordre og utvikle eleven.»
Moderne filosofi er ikke en rekke mer eller mindre holdbare postulater, men en utforskende prosess
Oppslaget i Morgenbladet stemmer overhodet ikke med realitetene hva de nasjonale leseprøvene angår.
«Det er en kartleggingsfaglig skandale at Carlstens leseprøve har fått råde grunnen.»