Annonse

utdanning

utdanning

«Studenter skal få hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten.»
Refleksjon om faglig innhold er bortimot fraværende i direktoratets respons til høringsuttalelsene.