Annonse

Annonse

utdanning

utdanning

«Jeg skyter ikke spurver med kanon og heller ikke kanon med spurver. Jeg velger litteratur som kan inspirere, utfordre og utvikle eleven.»
Moderne filosofi er ikke en rekke mer eller mindre holdbare postulater, men en utforskende prosess
Oppslaget i Morgenbladet stemmer overhodet ikke med realitetene hva de nasjonale leseprøvene angår.
«Det er en kartleggingsfaglig skandale at Carlstens leseprøve har fått råde grunnen.»
«Tybring-Gjedde bruker det politisk ladede uttrykket «feminisert». Jeg kaller det gjerne «Høyreskolen».»
«Å ødelegge undervisningen for sine studenter er uprofesjonelt.»