utdanning

«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»