Annonse

debatt

debatt

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
Heideggers søken etter det ekte, er ikke nødvendigvis et utslag av totalitarisme
Rekorden i antall uføre er et problem
«Er dette et leke-demokrati? Blir de hørt bare fordi de er unge, engasjerte og ivrige?»