debatt

«Saugstads påstand om at kun mennesker er «personer», er like ulogisk som den er stygg.»
«Denne forestillingen om at en minoritet forstiller seg, er avgjørende, og farlig.»
«Større studier er i gang og vil muligens føre til godkjennelse av MDMA i 2021.»
Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
Heideggers søken etter det ekte, er ikke nødvendigvis et utslag av totalitarisme
Rekorden i antall uføre er et problem