Annonse

norge

Denne sangen er overhodet ikke en hyllest til ytterliggående nasjonalisme eller arisk renhet.
«Det er nå en gang slik at litterære verk forandrer seg over tid som følge av at publikum forandrer seg.»
«Det er noe dypt reaksjonært over det å skulle sette litteraturen inn i et folkesjelsprosjekt.»