00:00 - 04. mai 2018

Mer liv

Bernhard Ellefsen bekjenner at han ikke leser litteratur for å «lære å dø», men for å ta del i den energien som forløses når dødsangst forvandles til vital protest.

Døden: Hodeskalle med brennende sigarett av Vincent van Gogh, 1886. Foto: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Annonse

«Kanskje vi kan åpne noen flere dører inn til virkeligheter som vi kanskje ikke engang ante at finnes?»