anmeldelser

«Det benyttes fagkonsulenter til de ulike allmennutgivelsene, tilsvarende som i norske forlag.»
«Tidlig i teksten utroper han dessuten meg som redaktør. Dette kan avkreftes.»
Det er ironisk at Morgenbladet, i en sak om dårlig kildehenvisning, ikke nevner en tidligere kilde.
Belærende forsøker Bernhardt å opplyse den uopplyste leser om hva tematisk arbeid er.
«Kan det være fordi en anmeldelse i Morgenbladet likevel har større vekt og prestisje enn en politikeruttalelse?»
«Jeg kan forsikre Østerud både om at jeg har lest hele boken.»
«Jeg aksepterer alle former for uenighet, men ikke dette.»
«Burde ikke Søbye med sin spesielle psykiske legning heller fått ansvar for en annen sjanger enn sakprosa?»

Bok

«Ha-ha! (Hun er morsom, jeg gir henne det.)»
«Plutselig fikk begrepet reaksjonær helt nytt innhold for meg.»