sakprosa

«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»
«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»