Annonse

litteratur

litteratur

«Det er ikke Louis som har fratatt faren denne muligheten, men de politiske maktstrukturene som har rammet inn farens liv.»
«Det er lett å tenke seg eksempler på at en bok tråkker feil i et slikt landskap.»
«Det er et stykke rendyrket «virkelighetslitteratur» fra redaktørens egen hånd.»
«Det benyttes fagkonsulenter til de ulike allmennutgivelsene, tilsvarende som i norske forlag.»
«Tidlig i teksten utroper han dessuten meg som redaktør. Dette kan avkreftes.»
«I lauget ligger det en innebygd angst for det nye og uprøvde.»
Jeg har aldri skrevet, som Oktober hevder, at forfatterens svenske kone først fikk lese Om våren etter at romanen var utgitt.