litteratur

«Det jeg har sett, har rystet meg.»
«Også ytringsfriheten krever at vi foretar etiske vurderinger.»