Annonse

litteratur

litteratur

«I lauget ligger det en innebygd angst for det nye og uprøvde.»
Jeg har aldri skrevet, som Oktober hevder, at forfatterens svenske kone først fikk lese Om våren etter at romanen var utgitt.
«Gyldendal og Aschehoug utgir altså stadig bøker uten litterær kvalitet, hvis vi skal tro DnF.»
Ellefsen hører med i en stadig mindre sekt som bekjenner seg til laugets fortrinn.
«Nå er det på tide å løfte sakprosaen inn i det gode selskap.»