filosofi

Dette er ikke tilstrekkelig til å vise utilitarismens uegnethet som nødsituasjonsetikk.
«Sympatifølelse er noe annet enn moralsk forpliktelse.»
«Saugstads påstand om at kun mennesker er «personer», er like ulogisk som den er stygg.»