filosofi

Dette er ikke tilstrekkelig til å vise utilitarismens uegnethet som nødsituasjonsetikk.
«Sympatifølelse er noe annet enn moralsk forpliktelse.»