bøker

«Kanskje det hadde gjort seg med litt større oppmerksomhet i klasserommet?»