bøker

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»