00:00 - 31. august 2018

Avkolonisering pågår

Debatten om «avkolonisering av akademia» tok fyr denne sommeren. Men avkoloniseringen er allerede i gang ved norske universiteter: Nye stemmer kommer inn på pensumlistene flere steder.

Kanon etter Sokrates: Nye stemmer kommer inn på pensumlistene. Ved universitetet i Oslo leser sosiologistudentene blant annet Frantz Fanon, W.E.B. Du Bois, Harriett Martineau og Edward Said.

Det har vært sommerens store akademiske debatt i mediene. Spørsmålet om norske universiteter bør «avkoloniseres» har utløst en skyttergravskrig med sterke fronter. På den ene siden: De som mener at forskningen preges av en kolonial arv, som påvirker hvem som forsker, hva det forskes på og med hvilket blikk. Det hvite og vestlige perspektivet fortrenger andre kunnskapssyn, sies det. På den andre: De som mener at krav om å kvotere inn andre perspektiver er kunnskapsrelativisme, altså en fornektelse av at det finnes én objektiv sannhet – den beste forskningen kvoteres bort på grunn av politisk korrekthet. 

Mediearkivet Atekst kan fortelle at ordet «avkolonisering» knyttet til norsk akademia først dukket opp i en kronikk i Vårt Land i mai. Men det var først da Fredsforskningsinstituttet (Prio) i Oslo skulle arrangere seminar om «avkolonisering av akademia» i juni, at debatten tok fyr. Så mange meldte seg på at arrangørene måtte stenge registreringen.

– Hadde vi bare snakket om mangfold i akademia, hadde vi ikke sett den store interessen som vi fikk nå, sier Cindy Horst, forskningsleder ved Prio og en av initiativtagerne. Hun forteller at flere forskere ved Prio har vært opptatt av maktstrukturer og perspektivmangfold i akademia i flere år, men at det var først i år at de begynte å bruke begrepet «avkolonisering».

Annonse