Annonse

akademia

akademia

«Instituttet har fått sterk støtte og anerkjennelse for sitt arbeid.»
«Den gang var det om norske universiteter burde tale latin – i dag er det engelsk.»
«Hensikten med Open access har vært å skape en mer velfungerende vitenskap»
«Det er ingen grunn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lavere utdanningsnivå enn andre.»
«Å blande sammen så mange forskjellige temaer skaper bare forvirring.»
«Hvordan skal vi få best mulig forskning ut av midlene Forskningsrådet disponerer?»