Annonse

akademia

akademia

«Statsråden ser bort fra at Athen-instituttet gir et sentralt tilbud i klassiske og middelhavsrelevante studier i Norge.»
«Det er ingen uenighet om at mesteparten av reglene til Forskningsrådet ikke er forskrifter i teknisk forstand.»
Disse intellektuelle tradisjonene er fullstendig ignorert innenfor akademia
«Tanken om humanisten som forvalteren av det som er mykt, dypt og høyverdig, var alltid diskutabel.»
«Markedsideologien er påtrengende tydelig.»
«Medvirkning innenfor universitets- og høgskolesektoren blir kun honnørord uten innhold.»