akademia

«En slik debatt bør nettopp føres demokratisk, kritisk og uten bruk av stråmenn.»
Utdanning er nøkkelen til sosiale posisjoner i Norge.
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.
«Frode Hellands og Ketil Fred Hansens argumentasjon vitner om en grunnleggende mangel på forståelse for vitenskap.»