akademia

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»
«Hegemonisk kunnskap er en sosial konstruksjon som er dypt forankret i makt og privilegiestrukturer.»