Annonse

akademia

akademia

«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«Avkolonisering handler jo nettopp om å gi flere en scene.»
I denne retorikken er de høyreorientertes nasjonale masser erstattet med studentmasser.
Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.