Annonse

akademia

akademia

«Medvirkning innenfor universitets- og høgskolesektoren blir kun honnørord uten innhold.»
Kampen om virkeligheten er ofte en kamp om hvilke analogier som passer i en gitt situasjon.
Denne tjenesteutsettingen er kostbar, langsom, ikke-transparent, ubalansert, ekskluderende, urettferdig, komplisert og unødvendig.
«Når skal jeg ha tid til å skrive søknader til Forskningsrådet eller ha åpen dør for 3000 studenter?»
«Instituttet har fått sterk støtte og anerkjennelse for sitt arbeid.»
«Den gang var det om norske universiteter burde tale latin – i dag er det engelsk.»
«Hensikten med Open access har vært å skape en mer velfungerende vitenskap»
«Det er ingen grunn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lavere utdanningsnivå enn andre.»