Annonse

akademia

akademia

«Avkolonisering handler jo nettopp om å gi flere en scene.»
I denne retorikken er de høyreorientertes nasjonale masser erstattet med studentmasser.
Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.
«Vi gjør klokt i å omfavne Plan S som et middel på vei mot kvalitetsmessig bedre forskning.»
«Jeg håper mange vil få gleden av dette studiet i lang tid fremover.»
«Statsråden ser bort fra at Athen-instituttet gir et sentralt tilbud i klassiske og middelhavsrelevante studier i Norge.»