universitetsdebatt

«Medvirkning innenfor universitets- og høgskolesektoren blir kun honnørord uten innhold.»
«Når skal jeg ha tid til å skrive søknader til Forskningsrådet eller ha åpen dør for 3000 studenter?»