samfunnsforskning

«Søbye synes å ha et horn i siden til samfunnsøkonomer.»
«Det problematiske ved resonnementet til Kraft er også knyttet til psykologifagets vesen.»