Annonse

samfunnsforskning

samfunnsforskning

«Søbye synes å ha et horn i siden til samfunnsøkonomer.»
«Det problematiske ved resonnementet til Kraft er også knyttet til psykologifagets vesen.»
«Modeller alene er ikke nok, man må også ha god peiling på politikk og samfunn.»