avkolonisering

«En slik debatt bør nettopp føres demokratisk, kritisk og uten bruk av stråmenn.»
Utdanning er nøkkelen til sosiale posisjoner i Norge.
«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.
«Frode Hellands og Ketil Fred Hansens argumentasjon vitner om en grunnleggende mangel på forståelse for vitenskap.»