00:00 - 07. oktober 2016

Historisk invasjon

Utlendinger tar flere og flere av de vitenskapelige jobbene i Norge, også i fag som historie. Det er vel bare bra?

Antallet utenlandske forskere i Norge steg med 50 prosent bare mellom 2007 og 2012, noe som utgjør 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere, ifølge tall fra Forskerbarometeret 2014. Andelen utlendinger økte i samme periode fra 15 til 20 prosent. Noen oppdatert nasjonal statistikk foreligger ikke, men alt tyder på at trenden fortsetter. Universitetene byr selv på noen eksempler:

* I Bergen er 90 prosent av de ansatte ved universitetets forskningssentre utlendinger.

* I Tromsø utgjør utlendingene 77 prosent av dem som siden 2013 er ansatt i rekrutteringsstillinger ved fakultetet for naturvitenskap og teknologi.

Annonse