Annonse

forskning

forskning

«Hvordan skal vi få best mulig forskning ut av midlene Forskningsrådet disponerer?»
«Åse Wetås begår den første misforståelsen i første setning.»
Et slikt kunnskapsperspektiv ville gjøre det vanskelig for ambisiøse norske forskere å ta for seg slike store og vanskelige problemer.
«Å publisere et negativt resultat skader stoltheten til forskerne med en personlig agenda bak forskningen.»