Annonse

forskning

forskning

«Når man viderefører dette på akademisk nivå, er det ikke morsomt lenger. Da blir det farlig.»
«Det er prinsippene om armlengde og maktspredning debatten primært bør handle om.»
«Vi kan være enige om at det eksisterer noen kunnskapshull, men hullet er nok mindre enn det som antydes.»
«Saken dreier seg ikke om Oslo-skolen er 'god eller dårlig', men om forskning som ikke holder mål.»