Annonse

Annonse

humaniora

humaniora

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), forklarer bakgrunnen for «fraksjoneringen» mellom universitetene i Norge.

03 november 2017

Internasjonalisering er et misbrukt begrep, skriver Kjetil Jakobsen.

03 november 2017
22 september 2017

Evalueringen av norsk humaniora vil være et nyttig redskap for å gjøre forskningen enda bedre.

08 september 2017

Forskningsrådets evaluering gir generelt inntrykk av at norske humanister er som katter som heller vil ligge i solveggen enn å fange mus, skriver Toril Moi.

01 september 2017

Norsk humanistisk forskning er svært ujevn. Over en femårsperiode publiserte én av fire forskere ingenting som teller, ifølge en omfattende evaluering.

07 juli 2017

Flere av de nye universitetene og høyskolene har ikke tilstrekkelige ressurser til å kunne hevde seg internasjonalt innen humanistisk forskning. Og kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte er fortsatt skjev.

23 juni 2017

Det er dessverre mye dårlig akademisk skrivning, og den blir ikke bedre av å utgis på engelsk. Språk må trenes og kultiveres, skriver Tone Selboe.

09 juni 2017

Forventer sure miner etter Humaniorameldingen.

07 april 2017

Tiden da landets humanister satt for seg selv og puslet med sitt er forbi hvis Kunnskapsdepartementet får det som det vil.

07 april 2017
31 mars 2017

I post-fakta-samfunnet bør alle studenter ta en form for ex.phil, mener Arbeiderpartiet.

24 mars 2017

Historien om hva som skjedde da forskere sendte samme søknad til to ulike adresser i Forskningsrådet.

17 februar 2017
03 februar 2017

– Det er litt uheldig, sier forskningsrådsdirektøren om Pål Krafts uttalelser.

27 januar 2017
20 januar 2017