00:00 - 27. april 2018

Å høre er ikke det samme som å se

En menneskerettighetsaktivist i en ikke-statlig organisasjon sitter på kontoret sitt og snakker om menneskerettigheter i Saudi-Arabia, gjennom villedende opplysninger hun får fra folk hun ikke engang vet navnet på. Hun kritiserer en journalist som formidlet bildet direkte fra Saudi-Arabia, der Tove Gravdal har intervjuet flere ledere, samt befolkningen fra forskjellige sosiale miljøer: fra ungdom til akademikere.

Det hadde vært mer naturlig at en menneskerettighetsaktivist hadde blitt glad for å se at unge saudiske jenter snakker om frihet, åpenhet og en endring til det bedre, men det gjør hun altså ikke. Heller tvert imot, hun mener det kun er en frihet til å velge klær med farger. 

Disse ungdommene har ytringsfriheten til å uttale seg om hva de ser i sitt eget land, og det samme gjelder for journalisten. Hun har ytringsfriheten til å formidle det hun ser og hører. Det er også hennes plikt som profesjonell journalist. Hvorfor skal aktivisten tie disse stemmene? I dette tilfellet er det ikke bare menneskerettigheter i Saudi-Arabia som betyr noe for Amnesty International.

Norske medier er åpne, modige, profesjonelle og nøytrale. Saudi-Arabia respekterer slike medier og andres synspunkter, samt konstruktiv kritikk. Derfor inviteres journalister fra hele verden til landet, nettopp for å se fakta om de reformene regjeringen jobber for og at folk ønsker det velkommen. Samtidig som man unngår å ta informasjon fra kilder som er irrelevante for virkeligheten.

Saudi-Arabia er et land som søker utvikling og åpenhet.

Saudi-Arabia er et land som søker utvikling og åpenhet. Det Vesten har oppnådd gjennom hundre år, har Saudi-Arabia klart på ti år. Og det går mot endringer som samfunnet ønsker innen utdanning, rettsvesen og pressefrihet.

Den saudiske befolkningen stoler på ledelsen sin og støtter kronprinsen i hans visjon om å forbedre økonomien og de sosiale godene i samfunnet. Man følger den moderate tolkningen av islam, langt unna all ekstremisme som fører til terror og truer rettssikkerheten. Islam er en religion som fremmer fred, rettferdighet, toleranse, kjærlighet og respekt for andre.

Saudi-Arabia har tiltrådt fem internasjonale avtaler innen menneskerettigheter og er fra 2017 til 2019 medlem for fjerde gang i FNs Menneskerettighetsråd. Hadde ikke Saudi-Arabia oppfylt sine menneskerettighetsforpliktelser, hadde ikke landet fått støtte fra andre medlemsstater i FN.

Nouf Alkhaldi

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse