00:00 - 06. april 2018

Kronprinsens revolusjon

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman tillater kvinner bak rattet og parkerer reaksjonær islam. Han vil berge landet fra undergang når oljealderen tar slutt.

Endringsagenten: Bildet av kronprins Mohammed bin Salman er overalt i Saudi-Arabias hovedstad i Riyadh, her på byens bokmesse i slutten av mars. Han er grunnlegger av organisasjonen Misk, som driver med ungdomsarbeid og hadde en stor bod på messen.  
Annonse