menneskerettigheter

«Hver dag kappes det en bit av demokratiet.»
«Saudi-Arabia er et land som søker utvikling og åpenhet.»