menneskerettigheter

«Vår feil er at vi ikke hadde mekanismer som sikret en høyere standard for kvalitetskontroll.»
«Hver dag kappes det en bit av demokratiet.»