00:00 - 10. mars 2017

Studentenes stemme?

Studiebarometeret presenteres som forskningsbasert kunnskap om studentlivet, men fremstår som en årlig uthenging av studentgrupper.

Det er påfallende hvor tett formidlingen av språkstudentenes tidsbruk faller sammen med den politiske agendaen til Nokuts øverste leder, kunnskapsministeren. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Resultatene fra Studiebarometeret får oppmerksomhet fra utdanningsinstitusjonene, fra studenter og i media. Årets offentliggjøring i februar resulterte i medieoppslag om at norske studenter ikke synes internasjonale studenter beriker det faglige miljøet på studieprogrammet. Særlig gjaldt det visst studenter som ikke hadde internasjonale studenter på sine studieprogrammer, så nyheten var en ikke-nyhet.

Fjorårets resultater var minst like sensasjonspregede. Da ble det gjort et poeng av at norske språkstudenter, i tillegg til å bruke minst tid på studier (26,5 timer i gjennomsnitt per uke), også oppnådde størst andel toppkarakterer på sine eksamener (51 prosent). Resultatene ble ironisk karakterisert som «mirakuløse» og «paradoksale». Kunnskapsministeren uttrykte sin bekymring over situasjonen og avisene skrev om «late» språkstudenter som «jobber minst» og «får mest».

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»