Annonse
00:00 - 17. mars 2017

Feil om Studie­barometeret

Annonse

I kronikken «Studentenes stemme?» 10. mars kommer forfatterne Jan Reinert Karlsen, Ingrid Birce Müftüoglu, Rasmus Tore Slaattelid med noen påstander om studentundersøkelsen «Studiebarometeret» som ikke kan bli stående ubesvart. Påstanden om at undersøkelsen styres av Kunnskapsdepartementet, og at lanseringen av resultatene er tilpasset kunnskapsministerens politiske agenda er fullstendig feil. Kunnskapsdepartementet har gitt Nokut oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen, men Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som et faglig uavhengig organ, står ansvarlig for valg av tema, vinkling og kvalitetssikring av metode.

Forfatterne hevder at Nokut ikke har tilgang til karakterdata. Det er feil. Nokut henter inn karakterdata til studentene som deltar i undersøkelsen. Det er riktig at vi under lanseringen i februar 2016 tok opp sammenhengen mellom tidsbruk og karakterer. Vi ønsket debatt rundt hvorfor studenter i enkelte fag bruker lite tid på studiene, men likevel får bedre karakterer enn studenter på programmer som jobber mye med studiene. Her var det blant annet en språkstudent som fikk fram hvorfor tidsbrukstallene til språkstudentene var lave. Det bidro til å moderere tolkningen til blant andre kunnskapsministeren. Nokut har fulgt opp temaet og problematisert ukritisk bruk av tidsbruk som en indikator på kvalitet.

Studiebarometeret er et redskap for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Nokut sendte ikke ut pressemeldinger i februar 2016 som sa at språkstudenter jobbet lite, men likevel fikk gode karakterer. Det sto ingenting om sammenhengen mellom tidsbruk og karakterer i pressemeldingene eller publikasjonene vi sendte ut.

Studiebarometeret gjennomføres i samarbeid med studentene, institusjonene, arbeidslivet og andre myndighetsorganer. Etter ønske fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) og Norsk studentorganisasjon (NSO) inkluderte Nokut spørsmål om internasjonalisering i spørreskjemaet for høsten 2016. Spørsmålene omhandler primært omfang av ulike sider ved internasjonalisering.

Spørsmålene genererte nyhetsoppslag som antydet at norske studenter ikke synes internasjonale studenter beriker det faglige miljøet. I oppslaget som kronikkforfatterne viser til, står det at Nokut mener dette ikke er en korrekt tolkning av resultatene. Studiebarometeret er et redskap for kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det er et viktig prinsipp for Nokut å publisere informasjon og data fra undersøkelsen til bruk for institusjonene, forskere, studenter og allmenheten. Baksiden er at det alltid vil være en fare for at informasjon bevisst eller ubevisst kan bli misoppfattet eller misbrukt av journalister og politikere.

Ole-Jacob Skodvin er analysedirektør ved Nokut.

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»