00:00 - 20. januar 2017

Drøy påstand om Forskningsrådet

Selv om Forskningsrådet bare finansierer en liten del av de samlede FoU-kostnadene til humaniora, arbeider vi for å heve kvaliteten innenfor feltet. Den vitenskapelige kvaliteten på søknadene er vesentlig i vurderingen av hvilke prosjekter som får støtte. Professor i filosofi, Einar Duenger Bøhn, ved Universitetet i Agder hevder at «Norges forskningsråd er en skandale for humanistisk forskning». Det er en drøy påstand som ikke begrunnes overbevisende.

Bøhn er kritisk til måten vi velger ut prosjekter på, og mener det har lite eller ingenting med forskningskvalitet å gjøre. Prosjektene vurderes først av et fagpanel som består av meritterte forskere innenfor relevante fagfelt for søknadene som skal vurderes. Deretter sendes de til et programstyre eller en fagkomite som fatter beslutning om bevilgning, og som lener seg tungt på fagpanelenes vurderinger.

Bøhns påstand er en kraftig mistillit til hans forskerkolleger som faktisk foretar vurderingene.

I Forskningsrådet er det Frihumsam og Samkul som finansierer flest humanistiske forskningsprosjekter. Styrene for disse satsingene består utelukkende av anerkjente forskere og vitenskapelig kvalitet står sentralt gjennom hele vurderingsprosessen. Bøhns påstand om at denne prosessen ikke har noe med faglig kvalitet å gjøre er en kraftig mistillit til hans forskerkolleger som faktisk foretar vurderingene. Bøhn foreslår å bruke dagens tellekantsystem for å fordele Forskningsrådets midler automatisk slik at forskere skal slippe å søke Forskningsrådet. Av de samlede FoU-midlene til humanistisk forskning i UH-sektoren, er cirka 80 prosent grunnbudsjett, altså penger som går direkte til institusjonene. Forskningsrådet finansierer et sted mellom 11 og 12 prosent av de samlede FoU-kostnadene til humaniora.

Til Bøhns eget forslag om automatisk fordeling av midler basert på enkeltforskeres vitenskapelige produksjon, er det også verd å minne om at merittene til prosjektleder og sentrale forskere i prosjektene inngår i vurderingen i vår søknadsbehandling. Men man må altså i tillegg levere et meget godt forslag til forskningsprosjekt.

Christen Krogh er avdelingsdirektør for humaniora og samfunns­vitenskap i Forskningsrådet.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»