Annonse
00:00 - 29. mars 2019

Svimlende livsløp, storslått biografi

Arild Stubhaug har skrevet en biografi som er verdig den samfunnsvitenskapelige pioneren Stein Rokkan. Det sier ikke lite.

Begynnelsen på Institutt for samfunnsforskning: Stein Rokkan i midten mellom instituttets styreformann Erik Rinde og Alf Sommerfelt, Norges første professor i allmenn lingvistikk. De tre er fotografert i 1950 - samme år som Institutt for samfunnsforskning ble etablert. Foto: ISFs arkiv
Annonse

I 1966 søkte Stein Rokkan stillingen som professor i politisk sosiologi ved Universitetet i Bergen. Ifølge Arild Stubhaugs nye biografi avsluttet komiteen sin innstilling med å ønske universitetet «hjertelig til lykke» med Rokkan i staben. Jeg har lest mange slike innstillinger, det er et understatement at dette bryter med sjangerkonvensjonene.

Han var knapt ansatt før nye tilbud strømmet inn: Harvard fristet med et professorat med tre ganger så høy lønn som i Norge. Stanford ville ha ham over til et professorat «in the comparative field». På Yale var en klar over tilbudet fra Harvard og tilbød ham «minst like gode betingelser». Samfunnsforskningen i Norge var knapt nok etablert. Tre av verdens toppuniversiteter gjør seg lekre for mannen fra Lofoten, oppvokst i et Narvik preget av industri og svensk malm – fjernt fra filosofi, sosiologi og statsvitenskap; langt fra Paris, London og New York, fagfelt og steder som skulle prege livet hans.

Annonse