00:00 - 06. april 2018

Fanget i teori

Fakta på bakken ofres når Øyvind Østerud skal få nasjonalismeregnestykket til å gå opp.

Smalt forstått: Kampen for katalansk selvstendighet har også skapt motreaksjoner, som i denne demonstrasjonen i Barcelona. Men Øyvind Østeruds nasjonalismeforståelse er for snever til å forklare reelle politiske hendelser. Foto: Quique Garcia / AFP / NTB Scanpix

Snart 25 år er gått siden professor i statsvitenskap Øyvind Østerud i 1994 skrev boken Hva er nasjonalisme?. Nå gir han ut en ny bok, kort og godt kalt Nasjonalisme. Forfatteren bedyrer at den er skrevet i lys av senere utviklingstrekk og nyere faglitteratur, men både innholdet og perspektivet er påfallende likt.

En bemerkning i forordet gir et hint om hvor dette bærer. Østerud forteller at han vil holde «nativisme» utenfor nasjonalismebegrepet, blant annet fordi det i dagens politiske språk brukes om sterkt innvandringskritiske holdninger. I en tid hvor nettopp slike sentimenter fyrer opp under nasjonalismen i mange europeiske land, er dette mildt sagt et oppsiktsvekkende valg.

Fisk å fange. Forklaringen kommer imidlertid når Østerud gir seg til å definere nasjonalismen: «Verken liberale verdier eller aggressiv sjåvinisme sier noe essensielt om nasjonalisme. Det er først og fremst et selvstendighetsprogram for et avgrenset nasjonalt fellesskap.» Med en slik avgrensning kan man spørre hvorfor han ikke i stedet skriver en bok som heter Selvstendighetsprogram for avgrensede nasjonale fellesskap. Men Østerud har andre fisk å fange.

Annonse