nasjonalisme

«Hvis man bruker nazi-Tysklands krigsforbrytelser som målestokk, blekner selvsagt det meste.»