10:11 - 27. november 2020

Hvorfor har vi en egen politikk for nordområdene?

Nordområdepolitikk er blitt en lapskaus av politikkområder. På toppen av det hele finner vi litt partipolitisk posisjonering.

Nordområdene vil fortsette å være den delen av Norge hvor lokalpolitikk møter verden, og regionale tiltak kan få utenrikspolitiske konsekvenser. Det er også derfor vi har en egen nordområdepolitikk, skriver Andreas Østhagen. Her: Svalbard. Arkivfoto: Christian Belgaux
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»