Annonse

utenrikspolitikk

utenrikspolitikk

Vi er dypt uenige i påstanden om at utvidelsen til nye markeder drives utelukkende av økonomiske hensyn.
Men Nato og regjeringen har et forklaringsproblem, som utvalget ikke svarte på.