Annonse

Annonse

kina

08 desember 2017

Det nye Kina, den gamle kunsten og sterke følelser.

01 desember 2017

I USAs fravær blir Kinas engasjement satt på prøve i klimaforhandlingene. Kineserne vil vise vei, men samtidig være et u-land.

17 november 2017

Dokumentarbok fra Kina skildrer smarttelefonene våre som den avhengighetsdannende motoren i et globalt slavesystem.

27 oktober 2017

Hverken babes eller bros.

07 juli 2017

Det er skammelig at Norge ikke støtter Liu Xiaobo, skriver Mohamed Abdi.

07 juli 2017

Storpolitikken har ført to pandaer til Zoo Berlin, som bevis på kinesisk-tysk vennskap. Men når verdenslederne møtes, er det uvisst om pandaklubben går for konfrontasjon eller kompromiss med USA.

07 juli 2017

Trump har meldt seg ut, og alle ser til Kina. Men hva har Kina egentlig gjort for klimaet?

09 juni 2017

Nord-Korea førebur atomkrig. USA vel ei konfronterande linje. Samstundes er diplomatiet fråverande.

31 mars 2017

Vinteren 2013: Først kunne man se kinesere med munnbind legge ut bilder av sort tåke.

24 mars 2017

Forholdet mellom de to gigantene USA og Kina er mer spent enn på mange år. Trump-administrasjonen kan lett snuble ut i en krise.

10 februar 2017

Er det 1. roboten. 2. Innvandreren. Eller 3. kineseren? NEI! DET ER IKKE ENKELT!

10 februar 2017
tir 25.10.2016
13:30NUPI

EU og Kina - Nytt strategisk partnerskap

Hvordan påvirker endringer i Kinas ledelse og policy forholdet mellom landet og EU?

Forholdet mellom EU og Kina går inn i en ny fase i kjølvannet av endringer i kinesisk ledelse. Det skjer etter ti år med såkalt EU-China Comprehensive Strategic Partnership (2003-2013).

I sin presentasjon på dette seminaret vil Xinning Song se nærmere på Kinas nye ledelse, nye stil, preferanser og policy - og på utviklingen vi kan vente oss i forholdet mellom EU og Kina i fremtiden.

Bakgrunnen for analysen er blant annet Euro-krisen, økonomisk nedgangstid, Brexit og endringer i europeisk lederskap.

Program 13.30-15.00:

Dr. Xinning Song, (Renmin University and Brussels Academy for China and European Studies), hovedtaler

Dr Marc Lanteigne (NUPI), møteleder

Q & A

Seminaret arrangeres som del av NUPIs seminarserie om Kina og Norden.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Les mer og meld deg på her.

Fem bortførte forleggere og bokhandlere fra Hongkong vekker frykt for at Kina truer den relative ytrings­friheten byen nyter godt av. Midt i det hele står en ung, svensk student og lurer på hvor det er blitt av faren hennes.

30 september 2016
man 10.10.2016
13:30NUPI

Utviklingen i forholdet mellom Kina og Russland

Hvordan kan de møtes på halvveien?

Når Vesten vurderer forholdet Kina–Russland resulterer det hovedsakelig i to konklusjoner: opphisselsen over en Beijing-Moskva allianse som tar sikte på å snu opp ned på den eksisterende internasjonale orden eller en ubekymret avvisning av en “midlertidig” løsning. Ingen av disse vurderingene gir et sant bilde. Forholdet kan best forstås som et motsetningsforhold mellom nasjonale interesser til tross for at kraftige påvirkninger tvinger dem sammen. Sett i forhold til Russlands strategiske “hengemyr” etter Ukraina-krisen og Kinas “Belt and Road-initiative”, drøfter dette seminaret hvordan de to landene kan møtes på halvveien og samordne sine interesser uten å ha en allianse.

Program 13:30–15:00

•    Presentasjon, Yun Sun, Stimson Center, Brookings. •    Ordstyrer: Dr Marc Lanteigne (NUPI).

Les mer om bidragsyterne og meld deg på seminaret her.

tir 20.09.2016
13:30NUPI

Hva kan vi lære av naboene?

Forholdet mellom Norge og Kina er kjølig. Kan vi lære noe av nabolandene våre?

Kina satser tungt på julenisse-turisme i Finland, gir pandaer i presang til Danmark, undertegner en historisk frihandelsavtale med Island, har påført Norge en av sine største diplomatiske hodepiner på lang tid, og kjøper opp Volvo mens kineserne dytter i seg svenske kjøttboller på et dusin IKEA-butikker. Folkerepublikken Kinas nye rolle i verden er et av de utenrikspolitiske utviklingstrekkene med størst ringvirkninger de siste tiårene, også for de nordiske landene.

Dette seminaret markerer utgivelsen av «Internasjonal Politikk» nr. 3, som har de nordiske landenes forhold til Kina som tema.

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige deler en rekke politiske, økonomiske og kulturelle fellestrekk. De har også til felles en hel del interesser og utfordringer i forholdet til den voksende stormakten i øst. På denne bakgrunnen har man i alle de nordiske landene kunnet se de samme debattene utspille seg; over hvordan man best mulig kan utnytte de mulighetene Kinas vekst gir, og hvordan man skal kunne håndtere de dilemmaene som oppstår i skjæringspunktet mellom økonomiske interesser og politiske verdier i relasjonene med en økonomisk supermakt utenfor den demokratiske sfæren. Disse debattene har utspilt seg med ulik intensitet og lokalt fokus i de ulike landene, men langs de samme grunnleggende linjene. Imidlertid har det til dags dato vært overraskende lite oppmerksomhet i hvert enkelt land rundt hvordan ens nordiske naboer har håndtert de samme utfordringene.

På dette seminaret søker vi å ta en titt over skigarden, ved å la fremtredende Kina-eksperter fra de ulike nordiske landene presentere et utsnitt av sitt lands forhold til Kina, utviklingstrekk og utfordringer, og hvordan dette relaterer til det bredere bildet av nordiske Kina-relasjoner.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men adgang krever påmelding via våre hjemmesider. Les mer om deltakerne og meld deg på her.

tor 08.09.2016
13:30NUPI

Utenfor rekkevidde? EU og Kinas klimaforhold etter Paris

Hvordan har klimaforholdet mellom EU og Kina utviklet seg siden begynnelsen i 2005?

Det siste tiåret har EU fremmet effektiv multilateralisme og fulgt en policy tuftet på betingelsesløst engasjement overfor Kina. På klimaendringsfeltet har Kina i blitt en stadig viktigere deltaker i prosessen rundt klimakonvensjonen, og landet er et viktig mål for europeisk engasjementspolitikk. Sett bort fra geografisk avstand, som hindrer europeiske muligheter til å bruke tvangsmidler overfor Kina, har Europa anvendt en rekke instrumenter i sin utenrikspolitikk for miljø.

På dette seminaret vil Dr. Olivia Gippner (LSE) gå gjennom utviklingen i klimaforholdet mellom EU og Kina siden begynnelsen i 2005.

COP21 i Paris har blitt løftet frem som et stort gjennombrudd av både europeere og kinesere. Dette seminaret går gjennom utviklingen i klimaforholdet mellom EU og Kina siden starten i 2005. Med utgangspunkt i to intervjurundet fra Beijing i henholdsvis 2012 og 2016, vil Gippner se på dynamikker for politikkutforming i Kina. Utslippshandel brukes som case for en studie av innenrikspolitikk. For eksempel er de syv pilotsystemene et resultat av en kamp mellom National Development and Reform Commission og Finansdepartementet om innføring av et utslippskvotesystem. EU og Norge kan påvirke innenriks politikkutforming ved å bidra med storskala kapasitetsbygging. Innebærer dette en suksesshistorie for klimapolitikken?

Dr. Olivia Gippner er Dahrendorf postdoktor med fokus på forholdet mellom EU og Øst-Asia ved LSE IDEAS. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Freie Universität Berlin og Berlin Graduate School for Transnational Studies. Forskningsekspertisen hennes er på klimapolitikk, forholdet mellom EU og Kina og kinesisk politikkutforming. Hun er redaktør for LSE IDEAS’ spesialrapport “Changing Waters: Towards a new EU Asia Strategy” (April 2016).

Arrangementet er gratis og åpent, men deltakelse krever påmelding. Les mer og meld deg på her.

man 12.09.2016
13:30NUPI

Maritim sikkerhet i Øst-Asia

Grensekonfliktene og ny maritim sikkerhet.

Første halvdel av 2016 har vært preget av en økning i diplomatiske disputter og til tider konflikter om maritim sikkerhet i Øst-Asia, særlig i Øst og Sørkinahavene. Uenighetene dreier seg om byggingen av kunstige øyer i Sørkinahavet, USAs igangsettelse av sin Freedom of navigation operations (FONOPs) i området, pågående uenigheter mellom Kina og Japan om delelinjer i Østkinahavet, og kjennelsen i FNs tvisteløsningsdomstol i saken fremmet av Fillippinene om den rettlige statusen til den såkalte «nine-dashed line» i Sørkinahavet. Sentrale spørsmål som knytter seg til situasjonen er: Hvem er de gamle og nye aktørene i regionen og hvilke målsetninger har disse? Hvordan vil maritim sikkerhet dominere dialogen mellom landene i regionen (og andre) og hvilken rolle kan Europa spille?

NUPI inviterer til et åpent foredrag med spørsmål og svar ved Dr. Marc Lanteigne. Arrangementet er åpent for alle, men adgang krever påmelding via NUPIs hjemmesider.