sikkerhetspolitikk

«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»