00:00 - 01. juni 2018

Søbyes «anmeldelse»

Espen Søbye anmeldte Stein Reegårds bok Nasjonaløkonomi i Morgenbladet 18. mai. Anmeldelsen preges av at Søbye synes å ha et horn i siden til samfunnsøkonomer, spesielt de som påpeker viktigheten av koordinering og samfunnsstyring.

Samordning av lønnsdannelse har bidratt til lav arbeidsledighet, og har gitt lønnsarbeidere mer innflytelse over samfunnsutviklingen. Søbye har ikke noe positivt å si om dette. Reegårds omtale av SSBs forskningsavdeling som premissleverandør på dette og andre områder, som er relativt dekkende, får Søbye til å omtale avdelingen som «sentrum i Reegårds solsystem».

Søbye synes å ha et horn i siden til samfunnsøkonomer.

Reegård har rett i at et tungt økonom-embetsverk i Finansdepartementet (FIN), støttet av analyser og modeller fra SSB, har spilt en viktig rolle for god styring av Norge. FIN har bidratt til å sikre at den overveiende delen av oljeinntektene tilfaller fellesskapet og forvaltes godt (oljefondet, handlingsregelen), og at Norge lett kunne øke pengebruken under finanskrisen.

Jeg har tidligere både som ansatt i FIN og i LO holdt mange foredrag for utenlandske delegasjoner som har kommet for å lære. I motsetning til Søbye har de hatt interesse for mekanismene bak Norges vellykkede forvaltning av petroleum, og den varig lave ledigheten.

Knut Thonstad

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.