10:16 - 26. april 2018

Politikere utformer kulturpolitikken

Kulturdepartementet (KUD) jobber med en ny stortingsmelding om kulturpolitikk. Det er snart femten år siden den forrige kulturmeldingen ble lagt frem, og siden den gang har samfunnet gjennomgått store endringer. Det gjelder også kulturlivet. I den nye kulturmeldingen har vi en ambisjon om å utforme kulturpolitikk som er relevant i mange år fremover. Vi skal fastsette målene for den nasjonale kulturpolitikken, og vi ønsker en overordnet debatt om muligheter og utfordringer som ligger foran oss. Derfor har det vært viktig å involvere bredt. Når Johanne Fronth-Nygren i Morgenbladet 20. april er kritisk til én del av det større kulturmeldingsarbeidet ser hun ikke hele bildet.

I samarbeid med fylkeskommunene er det gjennomført 17 åpne innspillsmøter over hele landet, og vi har invitert alle som ønsker det til å sende inn skriftlige innspill. Per i dag har vi mottatt 350 skriftlige forslag, og vi har møtt stort engasjement på de regionale møtene. Vi har også deltatt på innspillsmøter i ulike sektorer, i regi av blant annet Norsk filminstitutt, Kulturalliansen og Norsk bibliotekforening. Vi har hatt dialog med forskere, og et eget dialogmøte med ungdom i samarbeid med UKM og Ungdom & Fritid. Denne brede involveringen bidrar til større innsikt om behov og muligheter fremover, når det gjelder produksjon, formidling og utøvelse av kunst og kultur, deltagelse i kulturaktivitet, vern av kulturarv og utvikling av kulturfaglig kompetanse.

I tillegg har Kulturdepartementet bestilt en fremtidsstudie om kulturbruk. Vi lyste ut oppdraget 15. september i fjor, og det var analyse- og rådgivningsselskapet inFuture som ble tildelt kontrakt. inFutures metode er forskningsbasert. Den kombinerer analyse med deltagelse fra kultursektoren. Til sammen rundt 300 personer med kompetanse på kultur har deltatt på samlingene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo i mars.

I forkant av fremtidssamlingene gjennomførte inFuture en serie intervjuer med personer fra kultursektoren, en omfattende litteraturstudie, store mengder analyser og en lang rekke forskningsstudier, i samarbeid med forskningssjef Kirsti Hjemdahl ved Agderforskning. På bakgrunn av dette avdekket de fjorten trender med relevans for kulturbruk. På fremtidssamlingene, som Fronth-Nygren er kritisk til, ga hver enkelt av deltagerne sin individuelle vurdering av hvor viktig de mener trendene er for kulturpolitikken, og hvor vidt politikken er beredt på å møte trenden allerede i dag. Deltagerne jobbet også i grupper for å gi innspill til politikken. I disse gruppene satt det en deltager fra Kulturdepartementet som noterte alt som kom frem.

Det betyr ikke at inFuture skal legge noen som helst premisser for kulturmeldingen eller for norsk kulturpolitikk fremover

Vi har ingen forventning om at fremtidsstudien skal gi oss fasiten på hvordan fremtidens kulturkonsum og kulturbrukere ser ut. Men vi mener at vi ikke hadde gjort jobben vår hvis vi ikke gjorde noen ærlige forsøk på å avdekke mulige trender, og vurdere tendenser som vi er nødt til å forholde oss til i årene fremover. Vi ønsker å være så godt forberedt som mulig på det som møter oss i fremtida. Det betyr ikke at inFuture skal legge noen som helst premisser for kulturmeldingen eller for norsk kulturpolitikk fremover. Fremtidsstudien om kulturbruk vil være ett av mange innspill til meldingsarbeidet. Det er politikerne som utformer kulturpolitikken.

Øystein Strand

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse