Annonse
00:00 - 27. april 2018

Lite opplyst om fremtidsstudien

Annonse

Oversetter Johanne Fronth-Nygren kritiserer vår metode for fremtidsstudier i kronikken «Rapport fra den strategiske blindsone». Vi hilser debatten velkommen. Det er fint at vi kan bryne våre meninger på hverandre, og det er et tegn på at vårt arbeid er relevant.

Fronth-Nygrens rapport fra samlingen er imidlertid ikke dekkende for den opplevelsen øvrige deltagere har hatt. Vi har tvert imot fått helt andre og positive tilbakemeldinger. Siden det kan virke som Fronth-Nygren har misforstått vår metode vil vi gjerne oppklare.

Vår metode er forskningsbasert. Vi kombinerer analyse med deltagende prosesser. Vårt mandat er å avdekke utviklingstrekk som kan bli viktige for kulturpolitikken, sett fra et brukerperspektiv. Noen trender er lettere å like enn andre. Politikkens rolle kan således både være å utnytte mulighetene som ligger i trendene, og å forsvare seg mot utfordringene knyttet til utviklingstrekk vi gjerne skulle vært foruten.

Fronth-Nygren bommer i sitt forsøk på å undergrave kildene for vårt arbeid.

Analysen: I arbeidet med trendanalysen gjennomførte vi først en serie intervjuer med personer fra kultursektoren. Så gjorde vi en omfattende litteraturstudie med gjennomgang av et hundretalls dokumenter, store mengder analyser og en lang rekke forskningsstudier, i samarbeid med forskningssjef Kirsti Hjemdahl ved Agderforskning. Ut av dette har vi avdekket 14 trender innen en rekke temaer. Vi har et rikt kildemateriale fra inn- og utland, og Fronth-Nygren bommer i sitt forsøk på å undergrave kildene for vårt arbeid.

Prosessen: Vi har avholdt fire samlinger, hvor snaue 300 personer fra kultursektoren har deltatt. På samlingene har vi gjort to ting. Hver enkelt av deltagerne har gitt sin individuelle vurdering av hvor viktige de mener trendene er for kulturpolitikken, og hvor godt beredt vi er på trendene allerede i dag. Også her gjengir Fronth-Nygren feilaktig hva som foregikk på samlingene. Grunnen til at vi benytter mentometerknapper er å sikre at alle deltagere får gitt sin individuelle vurdering, uten å bli overstyrt av andre, mer vokale deltagere. Dette er viktig blant annet for å unngå «ankereffekten» som nobelprisvinner Daniel Kahneman omtaler i sine forskningsstudier. Vår metode for trendevalueringer er nøytral, og den åpner for full deltagelse fra alle som møtte opp. Den andre halvdelen av samlingen var viet til gruppearbeid. Her ble alle deltagerne oppfordret til å gi sine innspill til kulturpolitikken, basert på de trendene som de selv hadde prioritert høyest.

Vi har involvert 300 personer fra kultursektoren i vårt arbeid med fremtidsstudien. Vi er svært takknemlige for at så mange mennesker har vært villige til å bruke av sin tid på dette arbeidet, og vi vil ta deres vurderinger og innspill inn i arbeidet med rapporten.

Camilla AC Tepfers

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse