Annonse

Annonse

13:37 - 07. juli 2017

Nøytral? Eller objektiv og saklig?

I Morgenbladet 7. juli kommenterer Elin Ørjasæter at det har kommet mange klager til NRK på bruken av undertegnede som «ekspertkommentator». Hun sitter selv i Kringkastingsrådet og har vært med på behandling av disse klagene. Der har hun tatt til ordet for at NRK skal opplyse om min fortid, som angivelig terrorist, hver gang jeg kommenterer terrorhendelser – slik hun også krever i kommentaren i Morgenbladet.

Ørjasæter mener NRK presenterer meg «som nøytral forsker i […] terrorspørsmål». Men det er ikke riktig. NRK presenter meg som ekstremisme-, islam- og/eller Midtøstenforsker, alt etter hva jeg kommenterer – fordi disse områdene er mine fag- og forskningsområder. Jo, det forekommer at noen medier i farten bruker uttrykket «terrorforsker», men det gjør i alle fall NRK i liten grad.

Jeg har aldri hørt noen medier presentere meg som «nøytral forsker». Dessuten, nøytral i forhold til hva? For de færreste av oss er nøytrale i ulike spørsmål eller konflikter. Stater kan være det, det vil si unnlate å støtte den ene eller andre part i en konflikt. Slik ivaretar staten nøytralitet i henhold til internasjonale regler.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer