00:00 - 29. november 2019

Fornemmelsen av et forbrukersamfunn

I Ragnhild Hutchison lille bok om 1700-tallets økonomiske historie får vi vite hvorfor temmingen av ildstedet i huset var et museskritt på veien til forbrukersamfunnet.

Forbrukermakt: Når ble forbrukeren en viktig historisk størrelse? Her er Markedsscene, av Johan Carl Christian Michaelsen fra 1774. Foto: Nasjonalmuseet
Annonse