Annonse

historie

historie

«Det er for øvrig uklart om Schiøtz taler på vegne av DnF i denne debatten, eller på en slags egne vegne.»
«Dei kunne jo ikkje ha erobra den økonomiske og politiske posisjonen dei erobra utan sin moderne sivilisasjon.»
Hvordan forholder Den norske Forfatterforening seg til Schiøtz’ gjentatte bruk av foreningens beklagelse?
De færreste mener at kvinner kun kan forstå seg selv og sin fortid gjennom andre kvinner.
«Engelstad forstår ikke noe av Rosa Luxemburg tenkning.»
«Statsråden ser bort fra at Athen-instituttet gir et sentralt tilbud i klassiske og middelhavsrelevante studier i Norge.»