Annonse

Annonse

historie

MEDIEHISTORISK TIDSSKRIFTHistoria om dei norske anarkist-kommunistane eller bonde-anarkistane i perioden før den russiske revolusjonen er ikkje fullt så eksotisk og annleis som ein skulle tru ved fyrste augekast.

23 januar 2018

Forholdet mellom den første og den andre statsmakt har vært undergitt store forandringer siden 1814, men ingenting slår betydningen av parlamentarismen.

19 januar 2018
19 januar 2018

Historien om naturvitenskapens møter med offentligheten setter tankene i sving, men helhetsbildet må leseren selv stille med.

12 januar 2018
05 januar 2018

Den norske offentlighetens historie er blitt et verk som bør diskuteres og kritiseres i lang tid.

05 januar 2018

En vakkert formgitt utgivelse av dokumenter fra 1600-tallets trolldomsprosesser byr på design-etiske dilemmaer og intense fortellinger.

22 desember 2017
22 desember 2017

Forfatteren av Kunnskapsdepartementets historie har redigert festskriftet til en av sine viktigste kilder. Det reiser spørsmål.

22 desember 2017

En usedvanlig samling anekdoter blir til spenstig norgeshistorie.

15 desember 2017

Det viktigaste er ikkje den «eigentlege» historia, men den som dei truande legg til grunn for si tru.

08 desember 2017

Det virile fremheves som attraktivt, men samtidig uoppnåelig for de fleste. Og det kolliderer med helt andre, motstridende krav i kulturen.

08 desember 2017

Når staten selger en nasjonalarv som Åker gård til Smiths venner, er det forvaltningen av vår historiske identitet som settes på spill.

29 november 2017

Tusen år før skiheisene og turisthotellene, var fjellfolk og byfolk forbundet av handel, viser en doktoravhandling i arkeologi og historie.

24 november 2017

ARGUMENT: I 1941 tilspisset uenighetene mellom Storbritannia og Irak seg til en militær konfrontasjon. At Irak, i 1941, ble drevet mot aksemaktene, var med på å forme landets historie. 

24 november 2017

I år markeres hundreårsjubileet for revolusjonsåret i Russland. Men er ideen om revolusjon forenlig med den russiske historiepolitikkens idealer om enhet og forsoning?

17 november 2017

Når Torbjørn Røe Isaksen advarer mot faren for at «imperiet kun blir en historie om rasisme og overgrep», undres vi over hva han er redd for at skal gå tapt.

10 november 2017