00:00 - 07. juni 2019

Mer kamp om litteraturen

Det er striden som står i sentrum når Erik Bjerck Hagen gjenleser 1800-tallets litteraturhistorie.

Storhet: Erik Bjerck Hagen beskriver Camilla Colletts roman Amtmandens døttre som et romantisk-realistisk mesterverk «som avslørte en hel kultur». Foto: Jac Brun via Nasjonalbilioteket

I over tyve år har Erik Bjerck Hagen, professor ved Universitetet i Bergen, kjempet for et litteratursyn der det ikke er litteraturens egentlige mening som står i sentrum, men derimot hva den kan gjøre og hva vi kan få den til å uttrykke. Med dette dreier den litteraturvitenskapelige diskusjonen fra «teksten selv», til hvilke perspektiver som brukes for å gi litteratur mening og verdi. Samtidig flyttes kampen om fortolkningen fra tekstens interne relasjoner, til en konkurranse om hvordan vi bruker dem, hva vi får (og har fått) dem til å bety og hvordan disse betydningene fungerer i dag.

I Hagens nye bok løftes denne konkurransen frem gjennom en omfattende diskusjon av fortolkningshistoriene til de mest sentrale forfatterne i perioden 1830–1875. Resultatet er ikke bare en opplest og uvanlig underholdende litteratur- og faghistorie, men også Hagens mest tungtveiende bidrag til norsk litteraturvitenskap til nå.

Realismens historie. Bemerkelsesverdig få har viet den norske litteraturen i perioden større interesse de siste femti årene. Ifølge Hagen skyldes dette hverken manglende kvalitet eller underholdningsverdi, men to feilslåtte fortolkningstendenser. For det første er romantikkens idealistiske side blitt oppvurdert på bekostning av dens realisme. For det andre har man ukritisk sementert Georg Brandes’ polemikk om et frigjørende realistisk gjennombrudd i 1870-årene. Til sammen har dette gjort litteraturen fra 1830–1875 langt mer virkelighetsfjern enn den er.

Annonse