litteraturvitenskap

«Problemet er at forfatteren Knausgård bruker én av disse karakterene til å mistenkeliggjøre et gjenkjennelig menneske.»
«Hun har et ansvar for å prøve ut alternative fortolkninger»