00:00 - 10. mai 2019

Det som går tapt

Det internasjonale naturpanelet slår ettertrykkelig fast at naturen kneler under vekten av det menneskelige. Men spørsmålet om hvilken natur det egentlig er snakk om, trenger vi litteraturens hjelp til å svare på.

Å se naturen: Det dreier seg om å åpne blikket og legge til rette for nærværet, ikke om å forflytte seg. Naturen er overalt. Foto: Christian Belgaux
Annonse