00:00 - 17. november 2017

Religiøs rosemaling

Spørsmålene Bushra Ishaq ikke stiller, er vel så talende som dem hun stiller om norske muslimer.

Islamdebatt: Bushra Ishaq vil nyansere bildet av norske muslimer. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

I boken Hvem snakker for oss? prøver legen og samfunnsdebattanten Bushra Ishaq på to ting samtidig. På den ene siden vil hun nyansere bildet man har av den gjengse norske muslimen og hens verdier. Da ligger hovedfokuset på demokrati, likestilling, terror, religiøse lover og sekularisme. På den andre siden forsvarer hun islam som en spirituell og berikende tro i Norge anno 2017.

Etter min mening lykkes ikke Ishaq med dette. På veien tyr hun dessuten til trosforsvar som ligner mistenkelig på varemerket til muslimske Youtube-predikanter. Ishaq blir dermed skyldig i det hun advarer andre muslimer mot: Rosemaling av islamsk kulturhistorie og teologisk praksis.

Annonse