00:00 - 19. juni 2020

De nasjonalkonservative i Frp øker, men har ikke makt

Hvis Sylvi Listhaug tar over Frp, vil partiets nasjonalkonservative fløy få større spillerom, tror forsker Anders Jupskås. 

EU-skepsisen i Frp har økt markant de siste årene, sier forsker Anders Ravik Jupskås, som gjennomførte en medlemsundersøkelse sammen med Knut Heidar i 2017.

– Sannsynligheten for at den nasjonalkonservative fløyen i Frp vil utgjøre en maktfaktor i partiet på kort sikt, er liten, sier Anders Jupskås, nestleder ved C-REX, senteret for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Medlemsundersøkelsen han og kollega Knut Heidar gjennomførte i 2017, antyder at de nasjonalkonservative er blitt flere de siste årene og utgjør rundt en tredjedel av partiet. Men jo høyere opp i makthierarkiet i partiet man kommer, desto færre folk fra den nasjonalkonservative fløyen finner man, ifølge Jupskås.

De siste årene har den liberale fløyen i Frp vært størst, særlig i partitoppen. De er ofte høyt utdannet, bor i urbane områder, er ideologisk motivert og aktive innad i partiet. De er gjerne høyreorientert og opptatt av skattelette og markedsliberalisme. Siv Jensen er et eksempel.

Annonse