konservatisme

«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»